MAKLUMAT PELAYANAN

“Kami berjanji sanggup melaksanakan pelayanan administrasi kependudukan sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan. Apabila tidak menepati janji kami siap menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku”